post image

Zihinsel Engelliler Destek Eğitim Programı

ZİHİNSEL ENGELLİLER

Zihinsel işlevler bakımından ortalamanın iki standart sapma altında farklılık gösteren, buna bağlı olarak kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerinde eksiklikler, sınırlılıklar olan Özel eğitim ile destek eğitim hizmetlerine ihtiyaç duyan bireydir.

ZİHİN ENGELLERİN ÇEŞİTLERİ

Gelişim Geriliği: Genel olarak gelişim geriliği, gelişim döneminde başlayan, çocuğun uyum davranışlarında ve zihinsel işlevlerinde bir kısıtlılık olarak tanımlanmaktadır.

Gelişim Geriliğinin Belirtileri:

 • En öncelikli belirti konuşmanın gecikmesidir.
 • Emekleme ve yürümede gecikme
 • Sosyalleşme ve iletişimde gerilik

 

Down Sendromu: Down Sendromu, genetik bir farklılık, bir kromozom anomalisidir. En basit anlatımı ile sıradan bir insan vücudunda bulunan kromozom sayısı 46 iken Down Sendromlu bireylerde bu sayı üç adet 21. kromozom olması nedeniyle 47 olmaktadır. Down Sendromu tedavi edilmesi gereken bir hastalık değil, genetik bir farklılıktır.

Down Sendromunun Belirtileri:

 • Çekik küçük gözler,basık burun,kısa parmaklar,kıvrık serçe parmak, kalın ense, avuç içindeki tek çizgi, ayak başparmağının diğer parmaklardan daha açık olması
 • Konuşma ve dil gelişiminde gecikme
 • İnatçılık ve öfke nöbetleri
 • Uyku zorlukları
 • Dikkat sorunları

 

Williams Sendromu: Dünyada çok ender görülen bir genetik hastalıktır. Çocuğun büyümesini, fiziksel gelişimini ve bilişsel gelişimini etkiler. Çocuğun 7 numaralı kromozom çiftinde genetik bozukluk, eksikliği sonucu meydana gelir. Bu çocukların yüzlerinde her zaman bir tebessüm vardır, bu sebeple hastalığın bir diğer ismi de mutluluk hastalığıdır.

Williams Sendromunun Belirtileri:

 • Samimi ve sıcak kalplilerdir.
 • Yalan söylemeyi anlayamazlar, söylenen her şeyin doğru olduğunu, verilen sözlerin mutlaka tutulması gerektiğini düşünürler
 • Sır tutamazlar,tamamen şeffaflardır.
 • Üzülebilecekleri durum ve ortamlardan mümkün olduğunca uzak kalmaya çalışırlar.
 • Doğum kiloları düşük olur.
 • Yanakları dolgun, gözleri çekik, ağız açık ve geniş, kulakları sivrimsindir.
 • Yaşıtlarıyla pek ilgilenmezler daha çok erişkin kişilerle vakit geçirmekten hoşlanırlar.
 • İşbirliği yapmayı sever, koyulan kurallara titizlikle uyum sağlarlar.
 • Verdikleri sözleri mutlaka tutarlar. Fakat kendilerine verilen sözlerinde mutlaka yerine getirilmesini isterler.
 • Görsel ve işitsel hafızaları kuvvetlidir. Müziğe ve ritme karşı duyarlıdırlar. Şarkı söylemeyi, dans etmeyi, tekerleme söylemeyi, şiir okumayı çok severler.

 

Frajil X Sendromu: Zekâ geriliğinin ve öğrenme güçlüklerinin en sık kalıtsal sebebidir. Frajil X Sendromuna neden olan gene FMR1 adı verilir. X kromozomu üzerinde bulunan FMR1 genindeki mutasyon sonucu oluşur.En sık görülen tek gen hastalığıdır.

Frajil X Sendromunun Belirtileri:

 • Bu hastalıkta kızlar genellikle taşıyıdır.Erkeklerde daha çok görülür.
 • Konuşmada gerilik
 • Anormal huy
 • Öfke nöbetleri
 • zihinsel gerilik
 • Uzun yüz, belirgin alın, büyük kulaklar, belirgin çene

Eğitim Süreci

Bütün çocukların eğitiminde olduğu gibi zihin engelli çocukların eğitiminde de, onların ileride başkalarına bağımlı olmadan yaşamlarını sürdürmeleri, kendi kendilerine yeterli duruma gelmeleri ve toplumla bütünleşmeleri amaçlanmaktadır.

Deha Özel Eğitim Öğrenci Ön Kayıt Formu