post image

Rapor Teşhis ve Tanıları

  • Bedensel Yetersizlik Teşhis ve Tanıları
  • Gecikmiş Dönüm Noktası:Beklenen fizyolojik gelişimin olmayışıdır.
  • Brakial Plexus Paralizisi: Doğumsal kol felci
  • Serebral Palsy Sekeli(CP): Kas hareketini ve koordinasyonu etkileyen bir grup bozukluğu ifade eder.
  • Duchenne Muskuler Disrafi(DMD):Bütün kas hastalıklarının içerisinde en sık görünenenidir.
  • Sekel Spastik Hemiparezi: Kasıntılı felç
  • Ataksik Yürüyüş: Düzensiz ve dengesiz yürüryüş
  • Opere Meningo Myelosel:

Deha Özel Eğitim Öğrenci Ön Kayıt Formu