post image

Özel Öğrenme Güçlüğü

1988 yılında ABD ulusal Öğrenme Bozukluğu Birleşik Komitesi’nin(NJCLD) yayınladığı tanıma göre ” Öğrenme bozukluğu genel terimdir. ve dinleme,konuşma,okuma,yazma,akıl yürütme ile matematik yeteneklerinin kazanılmasında önemli güçlüklerle kendini gösyeren heterojen bir bozukluk grubudur.”(Korkmazlar,1992:57) Öğrenme güçlüğü normal zekaya sahip ve üstün zekalı çocuklarda da görülebilir.Yani öğrenme güçlüğünün zeka ile ilişkisi yoktur.

Özel Öğrenme güçlüğü genelde çocuk okula başladığında sınıf öğretmeni tarafından farkına varılır. Öğrenme güçlüğü dinleme,konuşma,okuma,yazma,mantık yürütme,problem çözme ya da matematik alanlarının birinde veya birkaçında olabilir. Bizler Deha Özel Eğitim Rehabilitasyon ve Fizik Tedavi Merkezi olarak Konya’da Bulunan özel öğrenme güçlüğü konularında sorunsuz çözümler ve eğitimler sunmaktayız.

Özel Öğrenme Güçlüğü Çeşitleri

Disleksi: Okuma ve okuduğunu anlama problemidir.

Disleksinin Belirtileri

 • Benzer/ sesteş harfleri karıştırma:d-b-p,m-n,t-f / b-p,t-d,f-v,s-z
 • Harf sırasını ters algılama: çok=koç, en=ne, ve=ev…
 • Harf atlama: kabak=kabk…
 • Uzun kelimeleri okurken zorluk çekme
 • Yavaş ve güçlükle okuma
 • Sıkça kullanılan kısa kelimeler okuyamama veya okumada zorlanma

 

Disgrafi:Yazı yazmada yaşanılan problemdir.

 

Disgrafinin Belirtileri

 • Yavaş ve kötü yazma
 • Hem benzer sesteki harfler(b-d,f-v gibi) hem de benzer görünüşteki harflerde (b-d, n-u,a-e gibi) yazmada sorun yaşama
 • Taklit ederek yazmada dahi sorun yaşama
 • Yan yana gelen iki aynı sessiz harf : attı=atı , bakkal=bakal….
 • Hece tekrarı: Kafeterya=Kafefeterya…
 • İnce motor becerilerde zayıflık
 • Birbirine benzeyen harf ve sayıları karıştırma

Diskalkuli:Matematikte yaşanılan problemlerdir.

Diskalkulinin Belirtileri

 • Sayı saymada güçlük çekme
 • Rakamları yanlış okuma ve karıştırma
 • 4 işlemlerde işlem kurallarını unutma, karıştırma
 • Basit matematiksel problemleri kavrayamama ve çözememe

Eğitim Süreci

Normal okulunda aldığı eğitimden farklı eğitimler verilmektedir.Çocuk normal okula devam ederken kurumumuzdan birebir (bireysel) özel eğitim alacaktır.Bu eğitimlerde amaç görsel,işitsel,dokunma ve kinestetik algının geliştirilmesidir.Ayrıca ihtiyacı olan okuma-yazma dinleme,anlama becerileri üzerinde yoğunlaşılır.

KURUMUMUZDA UYGULANAN TESTLERİ

 • CAS Testi:5-17 yaş arasındaki bireylerin planlama-dikkat-eşzamanlı ve ardıl bilişsel aktiviteleri için uygulanan testtir.
 • WISC-R Testi:6-16 yaş grubuna uygulanır.Çocuğun sözel ve performans tablosunu ortaya çıkarmak amacıyla uygulanan testtir.
 • Saat Çizim Testi:Çocuktan saat çizmesi ve içine doldurması istenir.Çıkan yanlışlık ve eksikliklerin değerlendirildiği test türüdür.
 • BENDER –GESTALT Testi: Geometrik şekilleri temel alır. Bütünleştirme,çevirme,şeklin bozulması gibi etkenleri olan bir testtir.
 • Sağ-Sol Dominans (HEAT)Testi:Bireyin kendi vücudunun sağ ve solunu bilip bilmediğini ortaya çıkaran testtir.
 • Görsel-İşitsel Sayı Dizileri Testi:6-12 yaş grubuna uygulanır. Bu test kısa süreli görsel ve işitsel hafızayı ayrıca dikkati ölçer.
 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi: 4-6 yaş grubuna uygulanır. Çocuğun okula sosyal,bilişsel,fiziksel ve duygusal yönden uygunluğunu ölçen testtir.
 • Matematiksel Akıcılık ve Hesaplama Testi: 2×2 gibi matematiksel işlemlerin hızlı ve doğru olması gerekliliğini sağlamaya yönelik yapılan testtir.

 

Deha Özel Eğitim Öğrenci Ön Kayıt Formu